Back

“Vi tror at utdanning og utvikling er grunnleggende verdier for å oppnå fred og verdighet for alle mennesker …”

HVEM VI ER

CEIPES – International Centre for the Promotion of Education and Development er en global og ideell forening grunnlagt i Palermo i 2007 og med antenner i andre 8 europeiske land. Vi tror at utdanning og utvikling er grunnleggende verdier for å oppnå fred og verdighet for alle mennesker. Hvert individ og samfunn har potensial til å oppfylle sine rettigheter. CEIPES fungerer som en tilrettelegger for å aktivere fellesskapet, gjennom en pedagogisk tilnærming for å skape og transformere energi og ressurser. Denne prosessen er nødvendig for både individuell og sosial utvikling.

HVA VI GJØR

CEIPES jobber på lokalt, europeisk og internasjonalt nivå i synergi med hundrevis av organisasjoner, universiteter og offentlige organer, for å fremme og støtte bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og enkeltpersoners myndiggjøring gjennom utdanning og opplæring, menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid. Formålet med vår e-læringsplattform er å dele vår kunnskap med mål om å forbedre nye metoder og teknologier innen ulike utdanningsfelt. La folk i alle aldre tilegne seg nye ferdigheter takket være filosofien akkurat i tide akkurat nok.