Back

„Вярваме, че образованието и развитието са основни ценности за постигане на мир и достойнство за всички човешки същества…“

КОИ СМЕ НИЕ

CEIPES – Международен център за насърчаване на образованието и развитието е глобална асоциация с нестопанска цел, основана в Палермо през 2007 г. и с антени в други 8 европейски страни. Вярваме, че образованието и развитието са основни ценности за постигане на мир и достойнство за всички човешки същества. Всеки индивид и общност имат потенциала да изпълнят правата си. CEIPES действа като фасилитатор за активиране на общността чрез образователен подход с цел създаване и трансформиране на енергия и ресурси. Този процес е необходим както за индивидуалното, така и за социалното развитие.

КАКВО ПРАВИМ

CEIPES работи на местно, европейско и международно ниво в синергия със стотици организации, университети и обществени органи, за да насърчава и подкрепя устойчивото развитие на местните общности и овластяването на отделните лица чрез образование и обучение, права на човека и международно сътрудничество. Целта на нашата платформа за електронно обучение е да споделяме нашите знания с цел подобряване на новите методологии и технологии в различни образователни области. Позволяване на хората от всички възрасти да придобият нови умения благодарение на философията точно навреме.